Simpan Gambar Cover Buku dari LibraryThing ke server sendiri

Salam Sejahtera dan Selamat Maju Jaya

Hari ini saya hendak bercerita tentang sedikit programming language iaitu PHP. Semasa saya bekerja di Open University Malaysia dahulu kala, saya ada menulis script untuk Drupal untuk dapatkan image dari server LibraryThing dan muat-turun gambar tersebut ke server kita. Adapun tujuan ini adalah untuk mengurangkan tekanan bandwidth kepada pengguna ketika itu. Umumnya pada waktu ini, mungkin tidak relevan lagi kerana rata² masyarakat mempunyai akses kepada internet super.

Namun pada hari ini, API LibraryThing telah dihentikan sehingga diberitahu kelak (tak tahu la sampai bila). Takper, script ini adalah bebas untuk kita tukar source server kepada servis yang lain.

API LibraryThing dihentikan buat sementara waktu

Sebagai penambahbaik servis Perpustakaan Digital OUM ketika itu, saya telah menulis script untuk mendapatkan data² dari Syndetics untuk memperkayakan atau enrich Katalog OUM mereka dengan Muka Buku, Ringkasan Buku dan sebagainya.

Pengkayaan Katalog dengan Servis Syndetics

Script yang saya tulis untuk Perpustakaan Digital Tan Sri Abdullah Sanusi akan menyimpan Book Summary, Publisher, Author dan juga Imej Muka Buku ke dalam sistem secara dinamik.

Buku di Perpustakaan Digital Tan Sri Abdullah Sanusi

Melalui script ini, pengguna hanya perlu memasukkan No ISBN buku tersebut dan yang lain² akan dilakukan secara dinamik oleh server. Mudah bukan? Masukkan ISBN, semua data² akan diambil dan disimpan di dalam database.

Muat-turun Book Cover ke Server

Hari ini, saya ingin berkongsi maklumat atau script tentang cara² mendapatkan gambar dari server lain dan seterusnya menyimpan gambar tersebut ke dalam server kita. Script ini juga akan menyusun dan menyimpan gambar² buku mengikut jumlah askara ISBN samada 10-askara atau 13-askara.

Dalam erti kata lain, script ini akan create folder kepada beberapa bahagian kecil di dalam format 3/3/3/3/1. Sebagai contoh, jika ISBN yang diberikan adalah 978-0735210967, maka script ini akan create folder dan subfolder seperti berikut:

978/073/521/096/7

Ini adalah untuk mengelakkan daripada server mempunyai ribuan folder dengan no ISBN yang banyak yang pasti akan membebankan server apabila pengguna browse folder ini menggunakan SFTP atau FTP.

Langkah yang bijak adalah dengan memecahkannya kepada beberapa cluster. Ini akan membantu untuk mengurangkan pengunaan folder yang banyak apabila koleksi buku anda lebih dari 100,000.00.

Memecahkan ISBN kepada beberapa kluster

Kita ambil contoh ISBN untuk buku² di bawah:

 1. 978-1621001539
 2. 978-9971693367
 3. 978-0415834841 
 4. 978-1840760378

Di dalam keadaan biasa, selalunya adalah mudah untuk kita terus create folder (4 Folder) untuk setiap ISBN di atas. Jika kita berbuat demikian, sekiranya buku yang kita serve adalah kurang dari 1,000, ini mungkin tidak menjejaskan prestasi server. Namun Perpustakaan jarang sekali ada buku dengan jumlah seperti itu. Selalunya pasti lebih daripada 10,000 judul dan jika kita teruskan juga, tidak ada salahnya, tapi nanti di dalam 1 folder akan ada beribu folder yang pastinya tidak baik untuk kesihatan Server Admin (sian pada dia).

Perasan tak kebanyakan ISBN ada mempunyai prefix yang sama seperti berikut:

 1. 9780415778299 
 2. 9780415820349 
 3. 9780415809771 
 4. 9780415442060 
 5. 9780415579841 

Dengan menggunakan kaedah clustering ini, mereka boleh kongsi folder yang sama dibawah “/978/041/”. Ini akan membantu untuk mengurangkan kepada pembentukkan folder di dalam jumlah yang banyak.

Fungsi di bawah ini yang memecahkan folder kepada beberapa cluster, Lihat $parts = Array.

function BikinFolder($KEPALA, $isbn, $TestingCode) {
		$parts = Array ($KEPALA, 
			substr($isbn, 0, 3), 
			substr($isbn, 3, 3), 
			substr($isbn, 6, 3), 
			substr($isbn, 9, 3));		
		
		if (13 == strlen($isbn))
			array_push($parts, substr($isbn, 12, 3));
		$dirName = join('/', $parts);
		if (file_exists($dirName))
			return $dirName;
		$path = $KEPALA;
		for ($i = 1; $i < count($parts); $i++)
		{
			$path .= '/' . $parts[$i];
			if ($TestingCode)
				print "<p>Buat Folder di directory: $path</p>\n";
			@mkdir($path);
		}
		return $dirName;
	}

Test Run (Gambar dan Folder Tak Pernah Ada)

Di bawah adalah Print Out dari script tersebut sekiranya TestingCode = True serta gambar dan folder tersebut tidak wujud di dalam server.

Buat Folder di directory: muka-buku/978
Buat Folder di directory: muka-buku/978/041
Buat Folder di directory: muka-buku/978/041/557
Buat Folder di directory: muka-buku/978/041/557/984
Buat Folder di directory: muka-buku/978/041/557/984/1

creating/serving local file muka-buku/978/041/557/984/1/9780415579841-mc.jpg

Gambar Tiada di server. Jom kita ambil dari Syndetics. Source Gambar: https://secure.syndetics.com/index.aspx?isbn=9780415579841/mc.jpg&client=RAHSIA

Berjaya. Gambar dari Syndetics sudah disimpan di dalam server

Gambar kita ada simpan disini: www.munmon.com/main2/muka-buku/978/041/557/984/1/9780415579841-mc.jpg

Test Run (Gambar dan Folder Ada)

Script yang sama tapi gambar serta folder itu wujud. Berikut adalah Print Out dari script jika kita on kan setting TestingCode.

Create atau Load Gambar dari Local Server: muka-buku/978/041/557/984/1/9780415579841-mc.jpg

Gambar ini ada di dalam Server. Yeay!

Gambar kita ada simpan disini: www.munmon.com/main2/muka-buku/978/041/557/984/1/9780415579841-mc.jpg

Di bawah adalah keseluruhan script sekiranya berminat untuk guna. Saya lesenkan code ini dibawah dilesenkan di bawah CC BY-NC 4.0. Download Script di bawah jika mahu details dan description functionnya.

//Masukkan Nama Folder di sini
define('KEPALA', 'muka-buku');
// Masukkan Nama Lesen Library	
define('LESEN', 'RAHSIA-XXXXX-RAHSIA');
// Ini gambar default jika tak ada Gambar (
define('GAMBAR-TIADA', 'muka-buku/transparent.gif');
	
$TestingCode = False;
	
if ($TestingCode)
header("Content-type: text/html");	
$size = strtolower($_REQUEST['size']);	
if ('sc' != $size && 'mc' != $size && 'lc' != $size)
{
print "<p>ERROR - Illegal size. Must be either LC (Small), MC (Medium) or LC (Large). Please refer Syndetics Documentation </p>";
exit;
}
		
$isbn = strtoupper(preg_replace('/[^0-9Xx]/', '', $_REQUEST['isbn']));
if (10 != strlen($isbn) && 13 != strlen($isbn))
{
print "<p>Error - ISBN must be either 10 or 13 Characters</p>";
exit;
}
	
$directory = BikinFolder(KEPALA, $isbn, $TestingCode);	
	
$GambarMukaBuku = "${directory}/${isbn}-${size}.jpg";
if ($TestingCode)
print "<p>Create atau Load Gambar dari Local Server: $GambarMukaBuku</p>\n";
	
if ( ! file_exists($GambarMukaBuku) )
{
$sourceURL = 'https://secure.syndetics.com/index.aspx?isbn=' . "$isbn" . "/mc.jpg&client=" . LESEN;
		
if ($TestingCode)
print "<p>Gambar Tiada di server. Jom kita ambil dari Syndetics. Source Gambar: $sourceURL</p>\n";
		
if ($remote = fopen($sourceURL, 'r') )
{
$image = '';
while ( ! feof($remote) )
$image .= fread($remote, 8192);
fclose($remote);
if (strlen($image) >= 100 && $local = fopen($GambarMukaBuku, 'w'))
{
fwrite($local, $image);
fclose($local);
if ($TestingCode)
print "<p>Berjaya. Gambar dari Syndetics sudah disimpan di dalam server</p>\n";
}
}
}
else
{
if ($TestingCode)
print "<p>Gambar ini ada di dalam Server. Yeay!</p>\n";
}
$GambarKitaSimpan = file_exists($GambarMukaBuku) ? $GambarMukaBuku : GAMBAR-TIADA;
if ($TestingCode)
{	
print "<p>Gambar kita ada simpan disini: ";
print $_SERVER['SERVER_NAME'] . "/" . basename(getcwd()) ."/" . $GambarKitaSimpan;
print "</p>\n";
;
		
}
else
{
header("Content-Type: image/jpeg");
header("Content-Length: " . filesize($GambarKitaSimpan));
header("X-Pad: avoid browser bug");
}
		
print "<img class=thumber3 src='{$GambarKitaSimpan}'>";

function BikinFolder($KEPALA, $isbn, $TestingCode)
{
$parts = Array ($KEPALA, 
substr($isbn, 0, 3), 
substr($isbn, 3, 3), 
substr($isbn, 6, 3), 
substr($isbn, 9, 3));		
		
if (13 == strlen($isbn))
array_push($parts, substr($isbn, 12, 3));
$dirName = join('/', $parts);
if (file_exists($dirName))
return $dirName;
$path = $KEPALA;
for ($i = 1; $i < count($parts); $i++)
{
$path .= '/' . $parts[$i];
if ($TestingCode)
print "<p>Buat Folder di directory: $path</p>\n";
@mkdir($path);
}
return $dirName;
}

This work is licensed under CC BY-NC 4.0